Privacy Beleid

Privacy Verklaring


Dit is de website van http://www.justparfum.nl
Ons bedrijfsadres is Schipholweg 103 2316 XC Leiden
Ons postadres is Schipholweg 103 2316 XC Leiden
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 62283022
Ons B.T.W.-nummer is NL217083547B01 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid ?
--------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen

- Per email: [email protected]

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Als u ons via het web uw postadres meedeelt,
- kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met
- ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Persoonlijke gegevens


Justparfum.nl gebruikt de door u opgegeven persoonlijke gegevens (naam,adres) voor de verzendlabel van de bestelde producten.
Voor het aanmaken van de pakbon worden ook de opgegeven naam en adres gebruikt.
Het emailadres wordt gebruikt om u te informeren omtrend de bestelling en verzending van de producten en indien u dit wenst voor het toezenden van de nieuwsbrief van Justparfum.nl.
Uw persoonsgegevens worden aan niemand ter beschikking gesteld.

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens kunt u ons dit per email laten weten. Justparfum.nl deelt u dan per email mede wat, waarom en hoe uw persoonsgegevens vastgelegd zijn.

Justparfum.nl is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. Dit is een openbaar register. Dit register is door iedereen te raadplegen.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Rechten


Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend.
Alle op deze website geplaatste content, websiteontwerp, layout en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Justparfum.nl. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Justparfum.nl.


Google Sitestatistieken


Op onze pagina's wordt gebruik gemaakt van Google Sitestatistieken voor het bijhouden van conversies.


Beveiligde Internetverbinding voor uw persoons- en betalingsgegevens


Tijdens het invoeren van uw persoons- en betalingsgegevens is de verbinding tussen u en Justparfum.nl beveiligd. Dit betekent dat uw gegevens versleuteld over internet verstuurd worden. U kunt een beveiligde verbinding herkennen aan het gesloten "slotje" in uw internetbrowser.

Bezoek Justparfum.nl op ShopMania google-site-verification: googledc71c35be806c1ae.html
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »